CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN BÌNH (ABG)

Giấy phép hoạt động
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102331917 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần
đầu ngày 01/08/2007 và thay đổi đăng ký lần thứ 4 ngày 06/07/2015.
Vốn điều lệ: 1000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng)
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thuỷ Nguyên – Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Cổ đông sáng lập

Công ty vốn điều lệ đăng ký là 1000 tỷ đồng, với 03 cổ đông sáng lập là:
Tên cổ đông
Vốn góp đăng ký (VNĐ)
Số CP đăng ký
Tỷ lệ đăng ký
Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội
800.000.000.000
80.000.000
80%
Đào Mạnh Kháng
100.000.000.000
10.000.000
10%
Vũ Văn Hậu
100.000.000.000
10.000.000
10%

Hội đồng quản trị

Họ và tênChức danh
Đào Mạnh KhángChủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn Thị Hồng HạnhThành viên Hội đồng Quản trị
Nguyễn Thuỷ NguyênThành viên Hội đồng Quản trị

Ban Tổng Giám Đốc

Họ và tênChức danh
Nguyễn Thủy NguyênTổng Giám đốc
Nguyễn Văn TrungPhó Tổng Giám Đốc
Tạ Minh TuấnPhó Tổng Giám Đốc

Lĩnh vực kinh doanh chính

 • Môi giới thương mại;
 • Ủy thác mua bán hàng hóa;
 • Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;
 • Dịch vụ đấu giá hàng hóa;
 • Vận tải hành khách đường bộ thông qua hợp đồng;
 • Tư vấn lập dự án đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính);
 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh
 • Tư vấn đầu tư trong các ngành: Công nghiệp, thương mại và dịch vụ;
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ;
 • Dịch vụ môi giới bất động sản;
 • nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật);
 • Kinh doanh bất động sản

  An Binh Investment Group